Svatby

Svatební fotografie by se daly rozdělit do dvou hlavních částí. Tou první jsou stylizované portréty, které vznikají za spolupráce novomanželů a fotografa ve snaze vytvořit krásné a poutavé snímky těch nejdůležitějších osob z celé svatby, tedy zmíněných novomanželů.

Druhou částí pak jsou dokumentární fotografie z průběhu svatebního dne (přípravy, obřad, skupinové fotografie, krájení dortu, první tanec, zábava). Při focení těchto dokumentárních fotografií se snažím být co nejméně nápadný, abych nenarušoval průběh svatebního dne a zachytil tak vzniklou atmosféru a emoce.

V obou případech jsou svatební fotografie nádhernou vzpomínkou na tento jedinečný den.